Home
De Verkiezing
Motiveer je Klant
Leer van je Klant
Als je Wint
Nieuws
Contact
Winnaars
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden Beste Folder Awards

De Beste Folder Awards zijn een initiatief van de brancheorganisatie van folderverspreiders: de DDMA Businessgroep Verspreidingen (hierna te noemen: DDMA BGV). De uitvoering van de projectorganisatie, de verkiezing zelf (het faciliteren van het online stemmen, het invullen van de vragenlijsten en het verwerken van de antwoorden) en de uitreiking van de prijzen wordt voor wat betreft de 2018 editie uitgevoerd door Q&A onderzoek BV in opdracht van DDMA BGV. Bij vragen kunt u mailen naar info@debestefolder.nl.

Deelnemers

 1. Alle retailers en producenten die een folder verspreiden kunnen deelnemen aan de verkiezing.
 2. Folders die in de top 50* staan van folders met de grootste naamsbekendheid, worden automatisch in de vragenlijst meegenomen.
 3. Om actief aan de ‘Beste Folder Awards’ deel te nemen, dienen folderaars zich aan te melden via het formulier op de website: folder.debestefolder.nl.
 4. De folderaar verklaart geen valse of verkeerde informatie te verstrekken, wanneer zij deelneemt aan de verkiezing ‘Beste Folder Awards’.
* In januari 2017 heeft Q&A onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van folders onder ruim tweeduizend consumenten.

Categorieën

 1. Folderaars kunnen deelnemen binnen één van de volgende categorieën:
  BouwmarktenLiving
  Drogisterij & ParfumerieSport & Outdoor
  ElektronicaSpeelgoed & Cadeau
  FashionWarenhuizen
  FoodOnline Folder
 2. DDMA BGV en Q&A bepalen de categorieën waarin folderaars beoordeeld kunnen worden. Folderaars kunnen voor en tijdens de verkiezing een voorkeur voor categorie aangeven. DDMA BGV en Q&A behandelen deze aanvragen naar maatstaven van billijkheid & redelijkheid.

Stemgrens

 1. Om in aanmerking te komen voor een (categorie)prijs van ‘Beste Folder Awards’ heeft een folder minimaal 380 beoordelingen nodig.
 2. Indien geen enkele of maar één folder aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, kan de stemgrens van 380 beoordelingen naar beneden bijgesteld worden.
 3. Een categorie vervalt wanneer er minder dan twee folders genomineerd kunnen worden.

Promotiematerialen

 1. DDMA BGV en Q&A stellen kosteloos promotiematerialen beschikbaar voor folderaars om de verkiezing onder de aandacht te brengen bij de consument. Deze materialen worden toegestuurd na aanmelding van een folder.
 2. Door gebruik van de banners en/of het artwork verklaren folderaars zich akkoord met de deelnamevoorwaarden voor folderaars en de disclaimer. Overtreding van deze deelnamevoorwaarden voor folderaars kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij DDMA BGV en Q&A onderzoek BV.
 3. Het is voor folderaars niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de promotiematerialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.
 4. Folderaars die gebruik maken van artwork bestanden om beoordelingen te verzamelen, moeten dit vooraf voorleggen aan Q&A ter goedkeuring.
 5. Folderaars geven toestemming aan DDMA BGV en Q&A om ingezonden materialen te gebruiken voor (online) publicatie.

Consumentenprijzen

 1. Q&A stelt namens een partner een prijzenpakket samen voor respondenten om hen te stimuleren een beoordeling te geven. Folderaars mogen op geen enkele wijze communiceren met prijzen buiten dit vastgestelde prijzenpakket.

Analyse

 1. Na de stemperiode wordt er een analyse uitgevoerd met controleslagen (zie methode). Beoordelingen die voldoen aan deze controleslagen worden gebruikt voor de uiteindelijke eindcijfers. Hier dient rekening gehouden te worden met een vermindering in stemmen, waardoor de stemgrens niet meer wordt behaald.
 2. Van het gemiddelde eindcijfer wordt een correctie op basis van het aantal beoordelingen afgetrokken om het gecorrigeerde eindcijfer te berekenen.

Winnaars

 1. De categoriewinnaar is de genomineerde folder met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 2. De overallwinnaar is de categoriewinnaar met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 3. (Categorie)winnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de (categorie)prijs uitsluitend gebruiken volgens het licentiereglement dat met het logo wordt verstrekt.

Uitslag verkiezingen

 1. Over de uitslag van de verkiezingen kan niet worden gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.
 2. DDMA BGV en Q&A aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de uitslagen van de verkiezingen.
 3. In alle zaken waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist DDMA BGV en Q&A.